Fra mit sofahjørne

SKAM- Hvad gør det?

Her i mit første blogindlæg vil jeg gerne uddybe lidt om følelsen af skam, som jeg selv har arbejdet meget med både professionelt og i forhold til mig selv.

Skamfølelsen kan være en subtil og udefinerbar størrelse. Den kan være med til at blokere for livsglæde på mange områder og dermed også i vores sex og kærlighedsliv. Skam er langt mere end den verbale udskamning, og det kan være et vigtigt område at få en nærmere forståelse af, hvis man ofte har en følelse af at være forkert og ”blottet”. Følelsen kan være meget invaliderende og trække os væk fra den kærlighed, som vi alle fortjener og dybest set er.

“Skam bevogter den lukkede dør ind til sjælen og den kærlige selvforståelse”                                      

Skam kan opstå allerede fra spædbarnsalderen, hvis vi ikke bliver mødt i vores behov for trøst, tryghed og fysisk kontakt af vores forældre. Vi bliver tidligt skadet af, at vi ikke bliver accepteret og elsket, som dem vi er. Når et lille barn gennemgående oplever svigt, vender det skuffelsen over ikke at blive mødt i sine behov imod sig selv, og her opstår kimen til skam.

Barnet er 100% afhængig af sine forældre for at kunne overleve, og derfor opfatter det sig selv som forkert (ved manglende behovsdækning) og ikke værd at elske højt og ubetinget. Barnets blufærdighed er blevet krænket, og derfor opstår skam. Skam er derfor en instinktiv overlevelsesstrategi, som fører til forkerthedsfølelsen. Denne kim af skammen bliver senere ”gødet” med den verbale udskamning og med betingelser for, hvordan barnet skal opføre sig for at blive accepteret og elsket.

Skammen forsvinder desværre ikke, når vi senere i livet ikke længere har brug for den for at overleve, men den forbliver en negativ del af vores selvforståelse, medmindre vi får øje på skammen og arbejder bevidst med den.

Vores forældre har gjort, hvad de kunne for at give os den bedste start på livet. De har ikke bevidst ønsket at give os skam med i livet, som skulle forhindre os i at leve med glæde, kærlighed og derved udleve vores fulde potentiale. De har selv haft skam med fra deres forældre, lærere, kirken og andre meningsdannere omkring dem. De har selv savnet kærlighed, følt sig udnyttet og måske endda misbrugt i en eller anden grad.

Vi bringer derfor også vores skam med ind i vores sex/kærlighedsliv og parforhold. Når vi mærker vores egen skam, kommer vi nemt til at tørre den af på vores partner eller andre relationer ved at skælde ud og gøre dem forkerte, fordi vi ikke kan holde ud at være i vores egen skamfølelse.

Skam kan heales.

Føler man skam, der kan være camoufleret som selvbebrejdelser ”indre kritiker” og forkerthedsfølelse, er det vigtigt for ens selvopfattelse at genfinde kærligheden til sig selv, selvværdet og selvtilliden. Derfor er det godt at vide, at skam kan heales i et trygt og professionelt møde. ”Skam tåler ikke det kærlige blik”, og derfor kan terapi, øvelser og egen vilje til forandring være vejen væk fra skammen og hen imod den kærlige selvforståelse.

At genfinde kærligheden til dig selv og smide den ”tunge skammekappe” er en af vejene til at leve et mere kærligt liv uden drama med din partner, nære relationer og omverden. Derfor er der al mulig grund til at få kigget på skamfølelsen, hvis den spænder ben for livsglæden.